Качество и допинг

DEKRA
 

Гарантираме, че нашите продукти се произвеждат съобразно най-модерните стандарти – GMP, GSP, GLP, както и според HACCP системата - Hazard Analysis and Critical Point-Concept (aнализ на опасностите и контрол на критичните точки) и международния стандарт ISO 9001:2000.

СПЕЦИФИКАЦИИ СПОРЕД GLP
Спецификациите при всички изходни материали (суровини, опаковки, помощни средства) и готови продукти се правят на базата на HPLC, GC, UV, гравиметрични и/или микробиологични методи в съответствие с нормите на добрата лабораторна практика (GLP).

ПРОКУКТИ БЕЗ ДОПИНГ
В рамките на HACCP системата продуктите ни се изследват от независима лаборатория (Arotop в Майнц, Германия) за съдържание на допинг субстанции. По този начин отговаряме на желанието на големия брой върхови спортисти, които използват наши продукти по време на тренировка или състезание да бъдат сигурни, че правим всичко възможно, за да не се стигне до неприятни изненади при допинг тестове.
Повече информация натиснете тук

Функционални ароматни екстракти
Често специфичният (отчасти медицински) вкус и мирис на много наши продукти се постига до голяма степен благодарение на специални растителни екстракти с функционално действие. Тези екстракти подобряват биологичната активност, а с това и функционалната ефективност на нашите продукти и/или на отделни хранителни съставки, съдържащи се в тях, отчасти с няколкостотин процента, чрез т.нар. carrier-over процес.

Обяснения:

ISO 9001:2000
ISO стандартът поставя изисквания за подробна документация на всяка стъпка от производствения процес. Това сертифицирано управление на качеството осигурява качествен продукт. Контролът се осъществява още при избора на суровини, преминава през производството и стига до доставката. Отклонения в добрите показатели на суровините се допускат само в изключително редки случаи. По този начин се гарантира постоянното високо качество на крайния продукт.

Добра производствена практика (GMP)
GMP е система от правила за производство на продукция съгласно нейната употреба.
Указанията засягат:

 • Осигуряване на всички производствени операции

 • Избягване на грешки

 • Избягване на замърсявания

 • Хигиена при производството

 • Контрол на качеството

 • Документация на производството и контрола

Добра практика на съхранение (GSP)
Съхранението на изходните и опаковъчни материални и на крайните продукти се приема днес като неизменна част от всяка GMP система за контрол на качеството.
Изискванията включват:

 • Документационно-складови системи

 • Производствени пространства

 • Междускладови пространства

 • Условия на съхранение и мониторинг на средата

 • Дистрибуция и етикеция

HACCP
Системата HACCP (анализ на опасностите и контрол на критичните точки) е разработенa от НАСА и през 1998 г. е включена в Директивата на ЕС за хигиена на храните. Тя гарантира спазването на определени хигиенни изисквания, приложими за хранителни продукти.

Добра лабораторна практика (GLP)
GLP се състои от принципи и насоки за планиране, оценка и провеждане на експериментални изследвания на вещества.
Определят се стандарти за:

 • Организация и персонал

 • Производствени пространства

 • Указания за работа

 • Доклади за резултати

 • Архивиране и период на съхранение

 

Бихме искали ясно да заявим, че да се даде гаранция – както правиха или все още правят някои фирми – че в добавките няма допинг вещества НА ПРАКТИКА Е НАПЪЛНО НЕВЪЗМОЖНО. При всички положения, една такава гаранция ще въвлече спортиста в правни спорове, в които ще му е изключително трудно да докаже, че е получил съответната добавка с допинг примеси от фирмата, т.е. обещанието за гаранция не дава право на спортиста да заведе съдебно дело!

Практически е невъзможно да се гарантира абсолютна чистота на продуктите от допинг вещества – това би означавало че на всяка доза, която се дава на спортиста, би трябвало да се прави скрининг, за да се докаже пред проверяващите органи, че даденият продукт в този конкретен момент не съдържа допинг. Излишно е да говорим повече по тази тема, като се има предвид, че само откъм страната на разходи едно такова изследване възлиза на между 14 000 и 20 000 евро на доза.

Затова не можем абсолютно да гарантираме на всички върхови спортисти от цял свят, които ползват нашите добавки и участват в състезания, включващи допинг тестове, че продуктите ни, в момента на тяхното използване, са (все още) 100 % без допинг вещества.

ВМЕСТО ДА ДАВАМЕ ХВЪРЧАЩИ ХАРТИЙКИ С ГАРАНЦИИ, ЩЕ ВИ КАЖЕМ КАКВО КОНКРЕТНО МОЖЕМ ДА ГАРАНТИРАМЕ: Гарантираме, че на местата ни за производство не се обработват никакви анаболни, прохормонни и други допинг вещества. Гарантираме въз основа на НАШИ ПОДРОБНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ съобразно изискванията на HACCP и GMP, за което местата ни за производство са сертифицирани по ISO 9001-2000, и след направените анализи на независимата лаборатория Arotop в Майнц, Германия, че ВСИЧКИ НАШИ ДОБАВКИ не съдържат нито едно от следните допинг вещества при напускане на фабриката:

Тестване на 50 ng/g:

• 4-estrene-3b,17b-diol (19-nor-4-androstene-3b,17b-diol)

• 4-androstene-3b,17-diol

• 5a-androstane-3b,17b-diol

• 5(6)-androstene-3b,17b-diol

• 5(10)-estrene-3b,17b-diol

• Dehydroepiandrosterone (DHEA)

• 5a-androstane-3,17-dione

• 5(10)-androstene-3,17-dione (19-nor-5(10)-androstene-3,17-dione и/или 4-estrene-3,17-dione (19-nor-4-androstene-3,17-dione) и/или 5(6)-estrene-3,17-dione (19-nor-5(6)-androstene-3,17-dione)

• Nandrolone (19-nor-4-androstene-17b-hydroxy-3-one)

• 1,4 androstene-3,17-dione

• 5(6)-androstene-3, 17-dione und/oder 4-androstene-3, 17 dione

• Testosterone; Clenbuterol, Gestrinone Stanozolol, Tetrahydrogestrinone (THG); Тестване на 100 ng/g:

• MDMA (Ecstasy)

• Salbutamol

• Strychnine

Тестване на 500 ng/g:

• Amphetamine

• Cathine (Norpseudoephedrine)

• Cocaine

• Ephedrine

• Methylephedrine

• Terbutaline

След подробни разговори с редица върхови спортисти, които използват наши суплементи при тренировка или състезания и не желаят да се стига до неприятни изненади при допинг тестове, сме стигнали до единното мнение, че гореописаният подход е от полза и за двете страни и позволява да се поддържа определен ценови интервал и значителна надеждност на продуктите. Моля, обърнете внимание на указанията по отношение на GMP и HACCP – ще се уверите, че всички критични точки в производствения процес трябва да са съобразени с международни системи от правила и да са проверени от нас. FRIENDLY SPOKEN …..

От 1980 г. насам Peak Performance Products S.A., заедно със сътрудниците си от отдела Изследване и развитие, доставя добавки на върхови спортисти от цял свят, които участват в различни национални, европейски и световни състезания и Олимпийски игри. Ето защо ние сме запознати с реалната ситуация в допинга като цяло, както и с някои правила, валидни в отделни страни и спортни съюзи. Знаем, че това е широко разпространена практика и много от спортистите, около 3 седмици преди състезание контролирано за допинг, спират да вземат непозволени вещества и повишават значително приема на наши добавки, за да се запази съдържанието им в тялото възможно най-дълго. Наясно сме, че прибавянето на допинг вещества към наши препарати ще има опустошителен ефект върху тях и подчертаваме, че досега в нито един от продуктите ни не са били откривани подобни примеси при тестване. От друга страна, искаме да разубедим всеки спортист, който поради незнание, небрежност или по някаква друга причина, е дал положителна проба за допинг, да не хвърля неоправдано вината върху нашите продукти.

Без съмнение Peak Performance Products S.A. ще използва всички законови средства, за да опровергае подобни обвинения, включително и по съдебен път. Peak Performance Products S.A. съветва всеки свой клиент да се въздържа от вземане на допинг. Вниманието ни е насочено по-специално към младите спортисти, повечето от които не ходят на състезания или не се подготвят да ходят, за да ги предпазим от лошия навик да приемат такива вещества с цел достигане на определена мускулатура. Безсмислено, дори глупаво е да заплатите няколкото месеца или в най-добрия случай няколкото години вземане на допинг с болки, продължаващи години, а често и цял живот. Днес всеки спортист би могъл – с помощта на добре организиран тренинг и пресметнато хранене с нашите модерни добавки, по отношение на креатина, аминокиселините и други ергогеници – да увеличи мускулната си маса, силата, бързината, дееспособността си и така да постигне нещо, което допреди няколко години беше невъзможно и което със сигурност е повече от достатъчно за неговото ежедневие.